Algemeen

Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij maken gebruik van de wettelijke grondslag “Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”, dat betekent dat wij uitsluitend persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor facturatie, reserveringen en overeenkomsten voor jaar- en seizoenplaatsen.

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust of wanneer u hier toestemming voor geeft. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen volgens de richtlijnen van de belastingdienst.

Persoonlijke gegevens die wij in ons bedrijf verwerken

Naam, adresgegevens, telefoonnummer, eventueel e-mailadres wanneer gebruikte gemaakt is van het online contact formulier (nog te implementeren)

Cookies

Wij gebruiken geen tracking-cookies of vergelijkbare technieken.