Algemeen

Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij maken gebruik van de wettelijke grondslag “Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”, dat betekent dat wij uitsluitend persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor facturatie, reserveringen en overeenkomsten voor jaar- en seizoenplaatsen.

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen volgens de richtlijnen van de belastingdienst.

Persoonlijke gegevens die wij in ons bedrijf verwerken

Naam, adresgegevens, telefoonnummer, eventueel e-mailadres wanneer gebruik gemaakt is van het online contact formulier.

Cookies

Wij gebruiken geen tracking-cookies of vergelijkbare technieken. Het geplaatste cookie is ten behoeve van een goede weergave van de site.